nov.
15

Építészeti akusztikai szakterületre vonatkozó tanúsítvány kidolgozása

Az MMK Akusztikai Tagozata az MMK vezetőivel egyeztetve új tanúsítványt dolgozott ki. Ennek indokát és célját az alábbiakban foglaljuk össze:
Az akusztika igazi interdiszciplináris témakör, a mérnöki munkához a fizikai alapfogalmak ismeretek mellett legtöbbször építészeti, gépész- és/vagy villamosmérnöki ismeretek is szükségesek. Külön megemlítendő az akusztikai méréstechnika, ami az akusztikai tervezéshez és akusztikai, ill. rezgésvizsgálatokhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat manapság túlnyomórészt elektronikus és digitális eszközök és módszerek igénybevételével szolgáltatja. Ezzel (is) magyarázható, hogy az akusztikai tervezési és szakértői feladatokkal foglalkozó szakemberek jelentős része villamosmérnöki végzettséggel rendelkezik.
Mindezek fényében különösen sajnálatos, hogy a szakmagyakorlás feltételeit meghatározó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épületakusztika és teremakusztika területeket magában foglaló épületfizikai szakértői részszakterületen (SZÉS4) és épületfizikai tervezési szakterületen (G-ÉF) csak okleveles építészmérnök, szerkezetépítő mérnök és gépészmérnök számára teszi lehetővé a szakma gyakorlását. A feltehetően adminisztratív hiba kijavítását a MMK többször is megkísérelte a 266-os rendelet felülvizsgálata során, mindeddig azonban eredménytelenül.
Az Akusztikai Tagozat létrejötte óta kiemelt feladatának tekinti, hogy ezen a helyzeten változtasson. Miután a törvényalkotás folyamatát befolyásolni nincs módja, átmeneti megoldásként –más tagozatok eljárását követve és a MMK vezetőivel egyeztetve – tanúsítási rendszert dolgozott ki, melynek követelményrendszere, feltételei és eljárásrendje azonos az egyéb szakértői jogosultságok elnyerésének módjával. Az MMK Akusztikai Tagozata az Építészeti akusztikai szakterületre kiadható tanúsítvány kiadásával igazolja, hogy az érintett szakértő megfelelő jártassággal rendelkezik az épületakusztika és teremakusztika témakörébe tartozó feladatok megoldásához.

A tanúsítvány pontos tartalma és a kérelméhez szükséges információk megtalálhatók az MMK web oldalán.

Augusztinovicz Fülöp,DSc.